Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2007/08

Gala Nofio Cenedlaethol yr Urdd.

Gala Nofio Cenedlaethol yr Urdd.

24th January 2008

Llongyfarchiadau mawr i bawb gymerodd rhan yng ngala nofio cenedlaethol yr Urdd ddydd Sadwrn diwethaf. Darllenwch fwy...

Ailgylchu cardiau Nadolig!

Ailgylchu cardiau Nadolig!

7th January 2008

Rydym yn casglu unrhyw hen gardiau Nadolig ac unrhyw hen 'Yellow pages'. Darllenwch fwy...

Cyngerdd Nadolig yn Neuadd Dewi Sant.

Cyngerdd Nadolig yn Neuadd Dewi Sant.

20th December 2007

Cofiwch wrando ar gôr yr ysgol yn canu yng nghyngerdd carolau y BBC ar BBC Cymru noswyl a diwrnod Nadolig. Darllenwch fwy...

Blwyddyn Newydd Dda

19th December 2007

Hoffwn ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i bob aelod o deulu mawr Ysgol Gymraeg Cwmbrân Darllenwch fwy...

Dathlu'r Nadolig

11th December 2007

Trefniadau’r Nadolig yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân Darllenwch fwy...