Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2007/08

Arddangosfa gelf

Arddangosfa gelf

8th May 2008

Mae cam cyntaf ein paratoadau ni ar gyfer yr arddangosfa wedi ei gwblhau!!! Darllenwch fwy...

Llongyfarchiadau i'r tîm pêl rwyd.

Llongyfarchiadau i'r tîm pêl rwyd.

8th May 2008

Chwaraeodd y tîm mewn twrnament yn Stadiwm Cwmbrân ddoe. Darllenwch fwy...

Newyddion

23rd April 2008

Y newyddion diweddaraf o Ysgol Gymraeg Cwmbran Darllenwch fwy...

Dyddiadau a digwyddiadau Tymor yr Haf

16th April 2008

Dyma gopi o ddigwyddiadau’r tymor hyd at hyn. Os fydd pethau’n newid neu os fydd angen ychwanegu at y rhestr fe wnawn ni eich hysbysu chi mewn da bryd Darllenwch fwy...

Trefniadau ar gyfer Eisteddfod yr Urdd.

Trefniadau ar gyfer Eisteddfod yr Urdd.

15th April 2008

Isod, mae cyfeiriad gwefan y lle bydd eich plant yn aros ar nos Lun wythnos yr Eisteddfod. Darllenwch fwy...