Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Llythyron adref:

Bellach, danfonir unrhyw ohebiaeth trwy’r ap, Schoop, yn lle cael eu danfon adref ar bapur.

Sicrhewch eich bod chi wedi lawr lwytho’r ap (ID - 10319) ac wedi dewis athro neu athrawes eich plentyn. Bydd pob llythyr sy’n cael ei ddanfon adref yn ymddangos ar eich ap.

Bydd pob llythyr yn cael ei uwch lwytho isod yn ogystal.

Lawrlwytho llythyr:

Cliciwch ar unrhyw lythyr isod er mwyn ei lawrlwytho.

Last Updated: 9th August 2022 2:08pm