Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Y mabolgampau:

Y mabolgampau:

25th June 2008

Mae'r mabolgampau wedi eu gohirio am heddiw.

Yn anffodus, o ganlyniad i law neithiwr a'r ffaith fod y cae o flaen yr ysgol yn wlyb, fydd dim mabolgampau heddiw.

Gobeithiwn gynnal y mabolgampau yfory yn lle, os bydd y tywydd yn braf.

Diolch.