Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2007/08

Arian i Diabetes Cymru.

Arian i Diabetes Cymru.

23rd July 2008

Ar ddydd Gwener olaf y tymor, rhoddwyd siec o dros £800 i'n helusen am eleni, Diabetes Cymru. Darllenwch fwy...

Ffarwel a phob lwc blwyddyn 6!

Ffarwel a phob lwc blwyddyn 6!

23rd July 2008

Bu ychydig o ddagrau ar ddiwrnodau olaf y tymor wrth i ni ffarwelio â phlant blwyddyn 6. Darllenwch fwy...

Llythyr olaf Tymor yr Haf 2008

16th July 2008

Bydd gwyliau'r haf yn dechrau ar yr 18fed o Orffennaf. Bydd y tymor newydd yn dechrau ar yr 2ail o Fedi. Joiwch y gwyliau! Darllenwch fwy...

Mabolgampau'r Urdd:

Mabolgampau'r Urdd:

1st July 2008

Cynhelir Mabolgampau'r Urdd brynhawn fory yn Stadiwm Cwmbrân rhwng 4:30 a 6:30. Darllenwch fwy...

Y mabolgampau:

Y mabolgampau:

1st July 2008

Cafwyd llawer o hwyl ar ddiwrnod y mabolgampau eleni gyda Twynglas yn fuddigol. Darllenwch fwy...