Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Yr hanner tymor olaf.

Yr hanner tymor olaf.

4th June 2008

Edrychwn ymlaen at lawer o bethau yn ystod yr hanner tymor olaf; llawn hwyl, gwaith caled a ffarwelio!

Llongyfarchiadau i bawb gymerodd rhan yn yr Eisteddfod yn Llandudno. Yn anffodus, chyrhaeddon ni ddim y llwyfan eleni ond canodd pawb yn arbennig o dda.

Mae rhai o'n cystadleuwyr i'w gweld yn canu ar y maes ar y linc isod!

Mae nifer fawr o wasanaethau dosbarth yn digwydd dros yr wythnosau nesaf gan gynnwys gwasanaeth ffarwelio blwyddyn 6 yn ystod yr wythnos olaf.