Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2007/08

Clwb chwaraeon:

Clwb chwaraeon:

12th April 2008

Y tymor hwn, byddwn yn canolbwyntio ar bêl rwyd. Darllenwch fwy...

Cyfarfod Rhieni plant blwyddyn 6.

Cyfarfod Rhieni plant blwyddyn 6.

12th April 2008

Cynhelir cyfarfod i rieni'r rhai sy'n mynd i Ysgol Gyfun Gwynllyw ym mis Medi. Darllenwch fwy...

Clwb yr Urdd

Clwb yr Urdd

9th April 2008

Bydd Clwb yr Urdd yn ailddechrau unwaith eto yr wythnos nesaf ar gyfer blynyddoedd 3 a 4 wedyn 5 a 6 yr wythnos ganlynol. Darllenwch fwy...

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

19th March 2008

Dyma rai manylion am yr Eisteddfod Genedlaethol sy'n cael ei chynnal ar ddiwedd mis Mai. Darllenwch fwy...

Gwyliau'r Pasg.

Gwyliau'r Pasg.

19th March 2008

Pasg Hapus i bawb! Darllenwch fwy...