Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Y mabolgampau:

Y mabolgampau:

1st July 2008

Cafwyd llawer o hwyl ar ddiwrnod y mabolgampau eleni gyda Twynglas yn fuddigol.

Roedd cystadlu brwd trwy'r dydd, o blant y feithrin i'r athrawon a'r rhieni.

Yr enillwyr y flwyddyn hon oedd Twynglas gyda'r timoedd eraill yn agos iawn.