Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Dyddiadau Tymhorau a Gwyliau Ysgol

Mae dyddiadau tymhorau'r ysgol yn darparu ar gyfer 195 diwrnod ysgol. O fewn y 195 diwrnod hyn, caiff ysgolion gau am bum niwrnod at ddibenion hyfforddiant.

Blwyddyn Academaidd 2020/2021

Tymor Tymor yn Dechrau Hanner Tymor yn Dechrau Hanner Tymor yn Gorffen Tymor yn Gorffen
Hydref Dydd Mawrth
01.09.20
Dydd Llun
26.10.20
Dydd Gwener
30.10.20
Dydd Gwener
18.12.20
Gwanwyn Dydd Llun
04.01.21
Dydd Llun
15.02.21
Dydd Gwener
19.02.21
Dydd Gwener
26.03.21
Haf Dydd Llun
12.04.21
Dydd Llun
31.05.21
Dydd Gwener
04.06.21
Dydd Mawrth
20.07.21

Blwyddyn Academaidd 2021/2022

Tymor Tymor yn Dechrau Hanner Tymor yn Dechrau Hanner Tymor yn Gorffen Tymor yn Gorffen
Hydref Dydd Iau
02.09.21
Dydd Llun
25.10.21
Dydd Gwener
29.10.21
Dydd Gwener
17.12.21
Gwanwyn Dydd Mawrth
04.01.22
Dydd Llun
21.02.22
Dydd Gwener
25.02.22
Dydd Gwener
08.04.22
Haf Dydd Llun
25.04.22
Dydd Llun
30.05.22
Dydd Gwener
03.06.22
Dydd Gwener
22.07.22