Dyddiadau Tymhorau a Gwyliau Ysgol

Mae dyddiadau tymhorau'r ysgol yn darparu ar gyfer 195 diwrnod ysgol. O fewn y 195 diwrnod hyn, caiff ysgolion gau am bum niwrnod at ddibenion hyfforddiant.

Blwyddyn Academaidd 2023/2024

Tymor Tymor yn Dechrau Hanner Tymor yn Dechrau Hanner Tymor yn Gorffen Tymor yn Gorffen
Hydref Dydd Gwener
01.09.23
Dydd Llun
30.10.23
Dydd Gwener
03.11.23
Dydd Gwener
22.12.23
Gwanwyn Dydd Llun
08.01.24
Dydd Llun
12.02.24
Dydd Gwener
16.02.24
Dydd Gwener
22.03.24
Haf Dydd Llun
08.04.24
Dydd Llun
27.05.24
Dydd Gwener
31.05.24
Dydd Gwener
19.07.24

Blwyddyn Academaidd 2024/2025

Tymor Tymor yn Dechrau Hanner Tymor yn Dechrau Hanner Tymor yn Gorffen Tymor yn Gorffen
Hydref Dydd Llun
02.09.24
Dydd Llun
28.10.24
Dydd Gwener
01.11.24
Dydd Gwener
20.12.24
Gwanwyn Dydd Llun
06.01.25
Dydd Llun
24.02.25
Dydd Gwener
28.02.25
Dydd Gwener
11.04.25
Haf Dydd Llun
28.04.25
Dydd Llun
26.05.25
Dydd Gwener
30.05.25
Dydd Llun
21.07.25