Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau

Gwefan gwaith yr ysgol:

Gwefan gwaith yr ysgol:

19th March 2020

Dyma linc i wefan gwaith yr ysgol. Darllenwch fwy...

Llyfrau darllen:

Llyfrau darllen:

21st May 2020

Gan fod cymaint o adnoddau darllen ar gael ar hyn o bryd, mae Miss Hughes wedi coladu'r holl wybodaeth mewn un lle. Darllenwch fwy...

Fideo i deulu Ysgol Gymraeg Cwmbrân:

Fideo i deulu Ysgol Gymraeg Cwmbrân:

2nd April 2020

Dyma fideo gan y staff i'n disgyblion. Darllenwch fwy...

Prydau Ysgol am Ddim:

Prydau Ysgol am Ddim:

2nd April 2020

Os yw'ch plentyn yn gymwys i gael PYD, darllenwch isod. Darllenwch fwy...

Gofal ar gyfer plant gweithwyr allweddol:

Gofal ar gyfer plant gweithwyr allweddol:

22nd March 2020

Isod, ceir datganiad gan Torfaen am ofal i blant gweithwyr allweddol. Darllenwch fwy...