Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

14th November 2019

Dyma'r trefniadau ar gyfer wythnos nesaf yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân: Darllenwch fwy...

Codi arian ar gyfer elusennau:

Codi arian ar gyfer elusennau:

15th November 2019

Diolch i bawb am eich holl gyfraniadau heddiw. Darllenwch fwy...

Wythnos Gwrth-fwlio:

Wythnos Gwrth-fwlio:

15th November 2019

Rydym wedi bod yn dysgu am wrth-fwlio fel rhan o'n gwaith lles yr wythnos hon. Darllenwch fwy...

Ymweliad gan Indonesia:

Ymweliad gan Indonesia:

15th November 2019

Cawsom y fraint o groesawu Jera Creative Agency i'r ysgol y bore ' ma. Darllenwch fwy...

Ymwelydd newydd yn yr ysgol:

Ymwelydd newydd yn yr ysgol:

15th November 2019

Roeddem yn hapus iawn i gael ymwelydd newydd yn yr ysgol yr wythnos hon. Darllenwch fwy...