Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2007/08

Y mabolgampau:

Y mabolgampau:

25th June 2008

Mae'r mabolgampau wedi eu gohirio am heddiw. Darllenwch fwy...

Llongyfarchiadau i'r tîm pêl rwyd.

Llongyfarchiadau i'r tîm pêl rwyd.

10th June 2008

Aeth tîm o ddeg i Ysgol Gynradd Llanyrafon ddoe i gynrychioli'r ysgol mewn gornest pêl rwyd. Darllenwch fwy...

Yr hanner tymor olaf.

Yr hanner tymor olaf.

4th June 2008

Edrychwn ymlaen at lawer o bethau yn ystod yr hanner tymor olaf; llawn hwyl, gwaith caled a ffarwelio! Darllenwch fwy...

Hanner Tymor Hapus a Phob lwc yn yr Eisteddfod!

Hanner Tymor Hapus a Phob lwc yn yr Eisteddfod!

23rd May 2008

Pob lwc i bawb sy'n mynd i Landudno i gystadlu yn yr Eisteddfod dros hanner tymor. Darllenwch fwy...

Gwasanaeth Neges Ewyllys Da.

Gwasanaeth Neges Ewyllys Da.

16th May 2008

Ymunom ni gyda'r Urdd a nifer fawr o ysgolion dros Gymru gyfan i ganu cân Ewyllys Da Caryl Parry Jones. Darllenwch fwy...