Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Bwydlen Ginio

Darperir ein cinio ysgol gan Arlwyo Torfaen. Ceir cynnig o ffrwythau, iogwrt, caws a bisgedi bob dydd fel opsiwn gwahanol i bwdin.

Lawrlwythwch y Fwydlen Ginio

Lawrlwythwch ein bwydlen ysgol mewn fformat PDF trwy glicio ar y linc isod.

Diet Arbennig

Gall Arlwyo Torfaen ddarparu cinio ar gyfer rhesymau meddygol a chrefyddol. Rhaid i rieni / gwarchodwyr cysylltu gyda'r swyddfa arlwyo ar 01633 647 714 er mwyn i'ch plentyn dderbyn prydau arbennig.

Cysylltwch gyda'r ysgol os oes unrhyw gwestiynau eraill gyda chi am y fwydlen.

Last Updated: 26th April 2021 4:07pm