Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Ffarwel a phob lwc blwyddyn 6!

Ffarwel a phob lwc blwyddyn 6!

23rd July 2008

Bu ychydig o ddagrau ar ddiwrnodau olaf y tymor wrth i ni ffarwelio â phlant blwyddyn 6.

Ar y dydd Iau olaf, roedd gwasnaeth ffarwelio llawn hwyl ac mae’r plant nawr yn edrych ymlaen at fynd i Ysgol Gyfun Gwynllyw ym mis Medi.

Dymunwn 'pob lwc' i bob un yng Ngwynllyw gan obeithio y bydd pob un yn cadw mewn cysylltiad gyda ni yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân.

Pob lwc blwyddyn 6!