Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2007/08

Dathliadau Mawrth y cyntaf.

Dathliadau Mawrth y cyntaf.

3rd March 2008

Cafwyd llawer o hwyl yn yr ysgol ar ddydd ein nawdd Sant, Dewi Sant. Darllenwch fwy...

Llwyddiant yn yr Eisteddfod Gylch:

Llwyddiant yn yr Eisteddfod Gylch:

3rd March 2008

Cafwyd llwyddiant ysgubol eto eleni; gyda’r ysgol yn ennill y darian am yr ysgol â’r mwyaf o bwyntiau. Darllenwch fwy...

Mwy o lwyddiant gyda'r celf.

Mwy o lwyddiant gyda'r celf.

3rd March 2008

Llongyfarchiadau i Hannah Tottle a Joseph Cox, o flwyddyn 6. Darllenwch fwy...

Cyngerdd yn Theatr y Congress.

Cyngerdd yn Theatr y Congress.

28th February 2008

Bydd y cor yn perfformio yn y gyngerdd ar nos Fercher, y 5ed o Fawrth. Darllenwch fwy...

Talebau TESCO:

Talebau TESCO:

28th February 2008

Mae'r amser wedi dod, unwaith eto, i ni ddechrau casglu talebau TESCO. Darllenwch fwy...