Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Hanner Tymor Hapus a Phob lwc yn yr Eisteddfod!

Hanner Tymor Hapus a Phob lwc yn yr Eisteddfod!

23rd May 2008

Pob lwc i bawb sy'n mynd i Landudno i gystadlu yn yr Eisteddfod dros hanner tymor.

Bydd tua 40 o blant, rhai athrawon a theuluoedd yn mynd ar y daith i Landudno dros y gwyliau i faes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni.

Pob lwc i bawb sy'n cystadlu ac i bawb arall, cofiwch wylio mas amdanyn nhw ar y teledu rhag ofn!

Mwynhewch y gwyliau!