Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Mabolgampau'r Urdd:

Mabolgampau'r Urdd:

1st July 2008

Cynhelir Mabolgampau'r Urdd brynhawn fory yn Stadiwm Cwmbrân rhwng 4:30 a 6:30.

Byddwn yn cerdded gyda’r plant i’r Stadiwm a gofynnwn yn gardeig i chi ddod i’w casglu o’r Stadiwm erbyn tua 5:30 gan fod pethau’n dueddol o symud yn gyflym fel arfer.

Unwaith eto, mae croeso i chi ddod i gefnogi’r ysgol a chefnogi’ch plant. Eleni, mae gwaith yn cael ei wneud ar y prif eisteddle yn y Stadiwm felly ni fydd lle i eistedd yma ond gallwch sefyll wrth yr ocrhau i wylio