Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Llongyfarchiadau i'r tîm pêl rwyd.

Llongyfarchiadau i'r tîm pêl rwyd.

10th June 2008

Aeth tîm o ddeg i Ysgol Gynradd Llanyrafon ddoe i gynrychioli'r ysgol mewn gornest pêl rwyd.

Aeth Miss Passmore a 10 o blant o flynyddoedd 5 a 6 i Ysgol Gynradd Llanyrafon ddoe lle chwaraeon nhw gyfanswm o 5 gem.

Chwaraeodd y plant yn arbennig o dda gan ennill 4 o'r 5 gem. Collon nhw un yn unig, i'r enillwyr Llanyrafon o 3 gol i 2. Daeth y tîm yn ail yn y gystadleuaeth.

Llongyfarchiadau mawr a phob lwc yn y twrnament nesaf