Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Arian i Diabetes Cymru.

Arian i Diabetes Cymru.

23rd July 2008

Ar ddydd Gwener olaf y tymor, rhoddwyd siec o dros £800 i'n helusen am eleni, Diabetes Cymru.

Dros y flwyddyn, mae pawb wedi bod yn brysur yn casglu arian ar gyfer ein helusen trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol a thrwy cynnal diwrnodau anffurfiol.

Gobeithiwn godi yr un faint o arian, neu fwy ar gyfer ein helusen nesaf.