Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Adroddiad yr Arolwg

Estyn yw swyddfa Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Mae Estyn yn cynnal arolygiadau o ysgolion meithrin ac ysgolion cynradd a gynhelir, dan Adran 10 Deddf Arolygu Ysgolion 1996.

Caiff pob ysgol ei harolygu o leiaf unwaith bob chwe blynedd. Swyddogaeth arolygiad dan Adran 10 y Ddeddf yw adrodd ar:

Cafodd Ysgol Gymraeg Cwmbrân ei harolygu ddiwethaf ym mis Mai, 2019. Mae adroddiad llawn o'r Arolygiad ar gael ar wefan Estyn. Rydym wedi cynnwys yr holl ddogfen isod yn ogystal.

Ysgol Gymraeg Cwmbrân Adroddiad - Mai 2019

Ysgol Gymraeg Cwmbrân Adroddiad - Tachwedd 2011

Ysgol Gymraeg Cwmbrân Adroddiad - Hydref 2005