Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Clybiau:

Mae nifer o bethau diddorol yn digwydd tu fas i oriau'r ysgol. Yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân rydyn ni'n credu'n gryf mewn addysg gyflawn y plentyn a bod gwneud gweithgareddau allgyrsiol yn gallu arwain at hyn. Mae gennym glybiau rygbi, pêl droed, pêl rwyd a llawer mwy.

Clwb y Tri Arth yw y clwb carco Cymraeg sydd wedi ei sefydlu ar safle'r ysgol. Mae'r clwb yn rhedeg ar ôl ysgol tan 6yh bob nos.

2018 - 2019:

Clybiau sydd ar gael yr hanner tymor hwn:


Dydd Llun:

Clwb Lles at gyfer disgyblion CA2 rhwng 12:30 ac 1.


Dydd Mawrth:

Clwb Celf ar gyfer disgyblion blwyddyn 3 rhwng 12:30 a 1.

Clwb gwnïo ar gyfer disgyblion blwyddyn 3 rhwng 3:30 a 4:30. (£1)

Ymarfer côr rhwng 3:30 a 4:30.


Dydd Mercher:

Clwb Gwyddoniaeth ar gyfer disgyblion blwyddyn 4 rhwng 12:30 a 1.

Clwb Gwyddbwyll yn ystod amser cinio ar gyfer blynyddoedd 5 a 6.

Clwb yr Urdd rhwng 3:30 a 4:30. (Disgyblion CA2)

Clwb pêl-rwyd rhwng 3:30 a 4:30. (Disgyblion CA2)


Dydd Iau:

Clwb HWB yn ystod amser cinio ar gyfer disgyblion CA2.

Clwb ffitrwydd ar gyfer disgyblion blynyddoedd 4, 5 a 6 tan 4:30.


Dydd Gwener:

Clwb HWB yn ystod amser cinio ar gyfer disgyblion CA2.

Diolch.

Dyma rai o'r chwaraeon sydd ar gael yn ystod y clwb chwaraeon ar y funud:

Gwefannau perthnasol:

Dyma restr o wefannau am chwaraeon yn yr ardal leol:

Last Updated: 29th April 2019 3:21pm