Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Clybiau:

Mae nifer o bethau diddorol yn digwydd tu fas i oriau'r ysgol. Yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân rydyn ni'n credu'n gryf mewn addysg gyflawn y plentyn a bod gwneud gweithgareddau allgyrsiol yn gallu arwain at hyn. Mae gennym glybiau rygbi, pêl droed, pêl rwyd a llawer mwy.

Clwb y Tri Arth yw y clwb carco Cymraeg sydd wedi ei sefydlu ar safle'r ysgol. Mae'r clwb yn rhedeg ar ôl ysgol tan 6yh bob nos.

Dyma rai o'r chwaraeon sydd ar gael yn ystod y clwb chwaraeon ar y funud:

Gwefannau perthnasol:

Dyma restr o wefannau am chwaraeon yn yr ardal leol:

Last Updated: 15th July 2021 8:26pm