Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Ein Gwisg Ysgol:

Mae gan yr ysgol wisg ysgol swyddogol a gobeithio y gallwn ddibynnu arnoch i annog y plant i’w gwisgo bob dydd.

Mae gosod safonau yn un o’n blaenoriaethau fel ysgol ac rwy’n siwr y cytunwch bod ymddangosiad y disgyblion yn arwain at falchder yn yr ysgol a chyda disgyblaeth dda yn cydredeg â chynnal safonau academaidd.

Coch a llwyd yw lliwiau’r ysgol a gallwch archebu’r wisg ar gyfnodau penodol drwy’r ysgol.

Dylai esgidiau fod yn ddu – nid yw esgidiau ymarfer yn rhan o’r wisg ysgol.

Sanau gwyn neu ‘tights du/coch i’r merched, sanau llwyd i’r bechgyn.

Nid yw trowsus chwaraeon yn rhan o’r wisg ysgol.

Fe ddylai unrhyw addurn gwallt fod yn goch neu’n wyn.

Ni chaniateir gemau ag eithrio oriawr a chlustlysau bach.

Does neb i wisgo het / cap neu fandana y tu mewn i’r adeilad heb ganiatad y Pennaeth.

Lluniau o'r wisg:

Isod, ceir lluniau o'r eitemau sydd ar ffurflen archebu'r ysgol.

Siop Pretty Miss, Cwmbrân:

Gallwch siopa ar gyfer ein gwisg ysgol yn siop Pretty Miss yng Ngwhmbrân.

http://www.kidsschoolkits.com/

Last Updated: 7th January 2016 10:44pm