Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2007/08

Gweithdy clocsio:

Gweithdy clocsio:

16th March 2008

Dewch i fwynhau noson o adloniant yn yr ysgol nos Fercher, Mawrth 19eg. Darllenwch fwy...

Llwyddiant yn yr Eisteddfod Sir.

Llwyddiant yn yr Eisteddfod Sir.

16th March 2008

Llongyfarchiadau i bawb gymerodd rhan yn yr Eisteddfod yng Nghwm Rhymni ar ddydd Sadwrn. Darllenwch fwy...

Cyngerdd yn y Congress.

Cyngerdd yn y Congress.

11th March 2008

Diolch yn fawr i bawb gymerodd rhan yn y gyngerdd nos Fercher diwethaf. Darllenwch fwy...

Diwrnod y llyfr.

Diwrnod y llyfr.

11th March 2008

Cawsom lawer o hwyl yn dathlu diwrnod y llyfr yn ein dosbarthiadau. Darllenwch fwy...

Eisteddfod Sir - Cerdd dant.

Eisteddfod Sir - Cerdd dant.

11th March 2008

Nos Iau, Mawrth 13eg am 5 o’r gloch.
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni: Mynediad: £1.50 Darllenwch fwy...