Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2007/08

Eisteddfod Sir yr Urdd.

Eisteddfod Sir yr Urdd.

11th March 2008

Dydd Sadwrn, Mawrth 15eg am 8:30 o’r gloch.
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Mynediad: £2.50 Darllenwch fwy...

Llwyddiant i dîm pêl droed y merched:

Llwyddiant i dîm pêl droed y merched:

11th March 2008

Llongyfarchiadau i dîm pêl droed y merched yn nhwrnament pêl droed yr Urdd. Darllenwch fwy...

Gwersi Cymraeg i rieni.

Gwersi Cymraeg i rieni.

5th March 2008

Cynhelir gwersi Cymraeg bob dydd Iau yn yr Orsaf Bwer. Darllenwch fwy...

Gwersi Cymraeg i rieni.

Gwersi Cymraeg i rieni.

5th March 2008

Cynhelir gwersi Cymraeg bob dydd Iau yn yr Orsaf Bwer. Darllenwch fwy...

BT Internet Rangers.

BT Internet Rangers.

3rd March 2008

Daeth rhieni a rhieni-cu mewn i’r ysgol er mwyn derbyn gwersi cyfrifiadurol gan eu plant! Darllenwch fwy...