Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2015/16

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

14th July 2016

Dyma'r trefniadau ar gyfer wythnos nesaf yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân: Darllenwch fwy...

Golchi Ceir Staff:

Golchi Ceir Staff:

14th July 2016

Fel rhan o'n hwythnos 'Menter a Busnes', mae rhai o ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6 wedi bod yn golchi ceir aelodau o staff heddiw. Darllenwch fwy...

Gwasanaeth Kerbcraft:

Gwasanaeth Kerbcraft:

14th July 2016

Cyflwynwyd tystysgrifau i blant blwyddyn 2 yn y gwasanaeth yr wythnos hon. Darllenwch fwy...

Cyngerdd Ffidil Dosbarth Mrs Dalgleish:

Cyngerdd Ffidil Dosbarth Mrs Dalgleish:

11th July 2016

Perfformiodd plant blwyddyn 2 dosbarth Mrs Dalgleish yn wych fore dydd Gwener. Darllenwch fwy...

Eiddo Coll:

Eiddo Coll:

11th July 2016

Dyma'r holl ddillad sydd wedi eu casglu heb enw arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf yn unig. Darllenwch fwy...