Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Ymarferion ar gyfer y Llew Frenin:

Ymarferion ar gyfer y Llew Frenin:

11th July 2016

Mae disgyblion CA2 wedi bod yn brysur yn paratoi ar gyfer ein sioe diwedd blwyddyn.

Aeth rhai o'r prif actorion i Theatr y Congress, Cwmbrân heddiw er mwyn ymarfer. Mae pawb wedi gweithio'n galed iawn dros yr wythnosau diwethaf ac rydym yn edrych ymlaen at eich croesawi i'r gyngerdd dydd Mawrth nesaf. Bydd un sioe am 1 ac un arall am 6 yn Theatr y Congress, Cwmbrân.

Mae tocynnau ar werth yn swyddfa'r ysgol am £5. Diolch.