Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2015/16

Gweithdy Lego ar gyfer disgyblion blwyddyn 5:

Gweithdy Lego ar gyfer disgyblion blwyddyn 5:

11th July 2016

Cafodd disgyblion blwyddyn 5 gyfle i gymryd rhan mewn gweithdy Lego ddydd Gwener. Darllenwch fwy...

Ymarferion ar gyfer y Llew Frenin:

Ymarferion ar gyfer y Llew Frenin:

11th July 2016

Mae disgyblion CA2 wedi bod yn brysur yn paratoi ar gyfer ein sioe diwedd blwyddyn. Darllenwch fwy...

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

10th July 2016

Dyma'r trefniadau ar gyfer yr wythnos hon yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân: Darllenwch fwy...

Cystadleuaeth Dylunio a Thechnoleg Ysgol Gyfun Gwynllyw:

Cystadleuaeth Dylunio a Thechnoleg Ysgol Gyfun Gwynllyw:

7th July 2016

Cafodd pedwar o ddisgyblion blwyddyn 6 gyfle i dreulio'r diwrnod yng Ngwynllyw ddoe. Darllenwch fwy...

Mabolgampau'r Urdd:

Mabolgampau'r Urdd:

7th July 2016

Hoffwn ddweud diolch yn fawr iawn a llongyfarchiadau mawr i bawb a gymerodd rhan neithiwr. Darllenwch fwy...