Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Gweithdy Lego ar gyfer disgyblion blwyddyn 5:

Gweithdy Lego ar gyfer disgyblion blwyddyn 5:

11th July 2016

Cafodd disgyblion blwyddyn 5 gyfle i gymryd rhan mewn gweithdy Lego ddydd Gwener.

Roedd disgyblion dosbarth Miss Faulknall yn ddigon ffodus i gymryd rhan yn y gweithdy gan fod pedwar aelod o'r dosbarth wedi ennill y wobr mewn cwis yn y diwrnod arweinwyr digidol.

Cafodd y disgyblion lawer iawn o hwyl yn y gweithdy ac roedd bob un yn ddiolchgar iawn am y cyfle.

Diolch.