Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Eiddo Coll:

Eiddo Coll:

11th July 2016

Dyma'r holl ddillad sydd wedi eu casglu heb enw arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf yn unig.

Fel y gallwch werthfawrogi, mae'n amhosib i ni ddychwelyd yr eitemau hyn i'r disgyblion gan nad oes enwau arnynt. Os oes eitem o ddillad yn cael ei ddarganfod yn yr ysgol gydag enw arno, mae'r dilledyn yn cael ei ddychwelyd i'r disgybl yn syth.

Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau bod pob eitem o ddillad yn cael ei labeli'n glir gydag enw eich plentyn os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr iawn.