Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Gwasanaeth Kerbcraft:

Gwasanaeth Kerbcraft:

14th July 2016

Cyflwynwyd tystysgrifau i blant blwyddyn 2 yn y gwasanaeth yr wythnos hon.

Mae Leslie a grwp o wirfoddolwyr wedi bod yn gweithio'n galed gyda blwyddyn 2 i'w dysgu am ddiogelwch ar y ffordd. Mae'r plant i gyd wedi derbyn tystysgrif am weithio mor galed ac am fod mor dda yn ystod y sesiynau.

Diolch i bob un a diolch yn arbennig i Lesley am drefnu'r holl beth.