Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2015/16

Mabolgampau yfory:

Mabolgampau yfory:

22nd June 2016

Byddwn yn hysbysu rhieni erbyn 07:30 os ydy Mabolgampau y Cyfnod Sylfaen (Meithrin i flwyddyn 2) ymlaen yfory. Darllenwch fwy...

Mabolgampau:

Mabolgampau:

22nd June 2016

Yn anffodus, gan for y ddaear yn wlyb iawn, rhaid i ni ohirio'r Mabolgampau tan ddydd Gwener. Darllenwch fwy...

Hyfforddiant HWB yr arweinwyr digidol:

Hyfforddiant HWB yr arweinwyr digidol:

21st June 2016

Cafodd yr arweinwyr digidol weithdy ar HWB/HWB+ gan Glyn Rogers heddiw. Darllenwch fwy...

Taith Llangrannog ar gyfer blynyddoedd 4 a 5:

Taith Llangrannog ar gyfer blynyddoedd 4 a 5:

21st June 2016

Bydd disgyblion blynyddoedd 4 a 5 i gyd yn derbyn llythyr heno am daith yr Urdd i Langrannog ym mis Hydref. Darllenwch fwy...

Mabolgampau:

Mabolgampau:

20th June 2016

Yn anffodus, rydym wedi penderfynu gohirio y Mabolgampau tan ddydd Iau. Darllenwch fwy...