Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2015/16

Gwybodaeth i rieni blwyddyn 6:

Gwybodaeth i rieni blwyddyn 6:

18th May 2016

Bydd y disgyblion yn derbyn llythyr heno yn nodi unrhyw ddyddiadau pwysig rhwng nawr a diwedd y flwyddyn sy'n ymwneud gyda'r broses o bonio gydag Ysgol Gyfun Gwynllyw. Darllenwch fwy...

Ymweliad gan gi ar gyfer y deillion:

Ymweliad gan gi ar gyfer y deillion:

18th May 2016

Cafodd disgyblion blynyddoedd 1 a 2 gyfle i gwrdd â chi a'i hyfforddwr heddiw. Darllenwch fwy...

Wythnos Gwerthoedd:

Wythnos Gwerthoedd:

17th May 2016

Wythnos nesaf, byddwn yn dathlu Wythnos Gwerthoedd yn yr ysgol. Darllenwch fwy...

Park Run Pontypool - mae hwn wedi'i ohirio yn anffodus.

Park Run Pontypool - mae hwn wedi'i ohirio yn anffodus.

16th May 2016

Rydym yn gobeithio annog disgyblion Cyfnod Allweddol 2 i redeg y Park Run ym Mhontypwl ddydd Sul. Darllenwch fwy...

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

15th May 2016

Dyma rai pethau sy'n digwydd yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân wythnos nesaf: Darllenwch fwy...