Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyngerdd Ffidil Dosbarth Mrs Dalgleish:

Cyngerdd Ffidil Dosbarth Mrs Dalgleish:

11th July 2016

Perfformiodd plant blwyddyn 2 dosbarth Mrs Dalgleish yn wych fore dydd Gwener.

Mae'r plant wedi bod yn derbyn gwers ffidil bob bore dydd Gwener gyda Miss Rich am dymor a hanner erbyn hyn. Maent wedi bod yn dysgu sut i chwarae nodau a rhythmau gwahanol ac maen nhw'n hyderus iawn yn perfformio erbyn hyn. Roedd bob un ohonynt yn wych fore dydd Gwener ac roedd y rhieni / gwarchodwyr wedi mwynhau yn fawr.

Diolch yn fawr i bob un a diolch yn fawr i Miss Rich am ei holl waith caled dros y flwyddyn.

Diolch yn fawr.