Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Golchi Ceir Staff:

Golchi Ceir Staff:

14th July 2016

Fel rhan o'n hwythnos 'Menter a Busnes', mae rhai o ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6 wedi bod yn golchi ceir aelodau o staff heddiw.

Maen nhw i gyd wedi bod yn gweithio'n galed iawn yn golchi'r ceir ac yn glanhau'r tu mewn hefyd. Diolch i Mr Bridson a Mr Dobson am drefnu'r holl beth.

Da iawn i bawb.