Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Mabolgampau'r Urdd:

Mabolgampau'r Urdd:

7th July 2016

Hoffwn ddweud diolch yn fawr iawn a llongyfarchiadau mawr i bawb a gymerodd rhan neithiwr.

Trïodd y disgyblion o flwyddyn 3 i flwyddyn 6 yn galed iawn ac roedd yn bleser bod yno yn eu gwylio yn cystadlu yn erbyn ysgolion eraill y sir. Daethom ni'n ail yn y gystadleuaeth i Ifor Hael a ddaeth yn gyntaf felly llongyfarchiadau mawr iawn i Ifor Hael yn ogystal.

Mae gennym ni ddisgyblion cyflym a thalentog iawn yn yr ysgol.

Diolch yn fawr i chi rhieni / gwarchodwyr am eich cefnogaeth yn ogystal.

Da iawn i bawb.