Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2016/17

Hwyl fawr a phob lwc i ddisgyblion blwyddyn 6:

Hwyl fawr a phob lwc i ddisgyblion blwyddyn 6:

21st July 2017

Diolch yn fawr i bawb ym mlwyddyn 6 am eu holl waith caled dros y blynyddoedd. Darllenwch fwy...

Cam 5 Ysgolion Iachus:

Cam 5 Ysgolion Iachus:

21st July 2017

Llongyfarchiadau mawr i bawb oedd ymghlwm â gwobr cam 5 o Ysgolion Iachus Torfaen. Darllenwch fwy...

Prawf Beicio Diogel:

Prawf Beicio Diogel:

21st July 2017

Llongyfarchiadau i ddisgyblion blwyddyn 6 am basio eu prawf beicio ddoe. Darllenwch fwy...

Gig Siarter Iaith:

Gig Siarter Iaith:

14th July 2017

Bydd disgyblion CA2 i gyd yn mwynhau gig gan fand Daniel Lloyd a Mr Pinc heddiw. Darllenwch fwy...

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

13th July 2017

Dyma'r trefniadau ar gyfer wythnos nesaf yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân: Darllenwch fwy...