Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cam 5 Ysgolion Iachus:

Cam 5 Ysgolion Iachus:

21st July 2017

Llongyfarchiadau mawr i bawb oedd ymghlwm â gwobr cam 5 o Ysgolion Iachus Torfaen.

Mae'r staff, y disgyblion, yr Eco-bwyllgor a Chyngor yr ysgol wedi gweithio'n galed iawn dros y flwyddyn ddiwethaf ac mae'r ysgol wedi ennill gwobr cam 5 ar gyfer Ysgolion Iachus Torfaen.

Diolch yn fawr i bawb a diolch arbennig i Miss Broad am gydlynu'r holl beth.

Da iawn.