Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Hwyl fawr a phob lwc i ddisgyblion blwyddyn 6:

Hwyl fawr a phob lwc i ddisgyblion blwyddyn 6:

21st July 2017

Diolch yn fawr i bawb ym mlwyddyn 6 am eu holl waith caled dros y blynyddoedd.

Mae 35 o ddisgyblion blwyddyn 6 yn ein gadael ni heddiw ar gyfer cam nesaf eu taith. Rydym yn dymuno pob lwc i bob yn ohonyn nhw yn Ysgol Gyfun Gwynllyw.

Diolch am bopeth dros y blynyddoedd a chofiwch y bydd drws Ysgol Gymraeg Cwmbrân wastad ar agor i chi.

Diolch yn fawr.