Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2016/17

Codi arian ar gyfer Ymchwil Cancr yng Nghymru:

Codi arian ar gyfer Ymchwil Cancr yng Nghymru:

9th June 2017

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi ein helpu ni i godi arian ar gyfer Ymchwil Cancr yng Nghyrmu. Darllenwch fwy...

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

8th June 2017

Dyma'r trefniadau ar gyfer yr wythnos nesaf yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân: Darllenwch fwy...

Yr Etholiad Cyffredinol, 2017:

Yr Etholiad Cyffredinol, 2017:

8th June 2017

Mae'r disgyblion wedi bod yn dysgu am yr Etholiad Cyffredinol heddiw. Darllenwch fwy...

Cyfarfodydd yng Ngwynllyw ar gyfer rhieni / gwarchodwyr blynyddoedd 5 a 6:

Cyfarfodydd yng Ngwynllyw ar gyfer rhieni / gwarchodwyr blynyddoedd 5 a 6:

7th June 2017

Mae disgyblion blynyddoedd 5 a 6 wedi derbyn llythyr gan Wynllyw heddiw. Darllenwch fwy...

Rhedeg y Filltir Ddyddiol:

Rhedeg y Filltir Ddyddiol:

7th June 2017

Ers hanner tymor, mae disgyblion CA2 i gyd wedi bod yn bod yn rhedeg am filltir bob dydd. Darllenwch fwy...