Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2016/17

Cwis Lyfrau Blynyddoedd 5 a 6:

Cwis Lyfrau Blynyddoedd 5 a 6:

15th June 2017

Mae'r disgyblion wedi bod yn gweithio'n galed iawn dros yr wythnosau diwethaf: Darllenwch fwy...

Cystadleuaeth Criced yr Urdd:

Cystadleuaeth Criced yr Urdd:

15th June 2017

Aeth rhai disgyblion o flwyddyn 4 i gystadlu yng Nghystadleuaeth Criced yr Urdd heddiw. Darllenwch fwy...

Mabolgampau:

Mabolgampau:

14th June 2017

Bydd y Mabolgampau'n digwydd wythnos nesaf: Darllenwch fwy...

Wythnos Rifedd Ysgol Gymraeg Cwmbrân, 2017:

Wythnos Rifedd Ysgol Gymraeg Cwmbrân, 2017:

12th June 2017

Rydym yn cynnal wythnos rifedd yn yr ysgol yr wythnos hon. Darllenwch fwy...

TAFWYL:

TAFWYL:

11th June 2017

Mewn tair wythnos, (Gorffennaf 1af / 2il) cynhelir Gŵyl Gerddoriaeth a Chefyddydau yn rhad ac am ddim yng Nghaerdydd. Darllenwch fwy...