Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2016/17

Cwrs Beicio Diogel:

Cwrs Beicio Diogel:

12th July 2017

Mae disgyblion blwyddyn 6 wedi dechrau ar eu cwrs beicio diogel heddiw. Darllenwch fwy...

Newyddion 9 S4C:

Newyddion 9 S4C:

12th July 2017

Daeth criw o newyddiadyrwyr i ffilmio rhai o'n disgyblion ddoe. Darllenwch fwy...

Enwi stryd yn yr ardal leol:

Enwi stryd yn yr ardal leol:

11th July 2017

Llongyfarchiadau i ddisgybl ym mlwyddyn 2 am ennill cystadleuaeth i enwi stryd newydd yn yr ardal leol. Darllenwch fwy...

Cystadleuaeth gelf a barddoniaeth:

Cystadleuaeth gelf a barddoniaeth:

10th July 2017

Da iawn i naw o'n disgyblion oedd yn fuddugol mewn cystadleuaeth gelf a barddoniaeth. Darllenwch fwy...

Ffilmio ar gyfer rhaglen 'Ahoi' ar S4C:

Ffilmio ar gyfer rhaglen 'Ahoi' ar S4C:

10th July 2017

Aeth rhai disgyblion o flwyddyn 3 i ffilmio ar gyfer 'Ahoi' heddiw. Darllenwch fwy...