Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2016/17

Trefniadau'r Mabolgampau:

Trefniadau'r Mabolgampau:

20th June 2017

Rydym wedi penderfynu gohirio Mabolgampau CA2 yfory felly bydd y ddau Mabolgampau yn digwydd ddydd Gwener. Darllenwch fwy...

Cwrs Hyfforddiant Beicio 2017:

Cwrs Hyfforddiant Beicio 2017:

19th June 2017

Mae disgyblion blwyddyn 6 wedi derbyn llythyr am y cwrs beicio: Darllenwch fwy...

Gohirio Mabolgampau y Cyfnod Sylfaen 'fory:

Gohirio Mabolgampau y Cyfnod Sylfaen 'fory:

19th June 2017

Gan ei bod hi mor boeth, rydym wedi penderfynu gohirio Mabolgampau y Cyfnod Sylfaen yfory. Darllenwch fwy...

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

16th June 2017

Dyma'r trefniadau ar gyfer wythnos nesaf yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân: Darllenwch fwy...

Wythnos Rifedd, 2017:

Wythnos Rifedd, 2017:

16th June 2017

Cafwyd wythnos rifedd lwyddiannus yn yr ysgol yr wythnos hon. Darllenwch fwy...