Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Prawf Beicio Diogel:

Prawf Beicio Diogel:

21st July 2017

Llongyfarchiadau i ddisgyblion blwyddyn 6 am basio eu prawf beicio ddoe.

Dros yr wythnosau diwethaf, mae'r wyth disgybl wedi bod yn brysur yn dysgu am ddiogelwch ar y ffordd a ddoe, gweithion nhw'n galed iawn a llwyddon nhw i basio'r prawf.

Da iawn i bob un.