Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2012/13

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

16th July 2013

Dyma rai o'r pethau fydd yn digwydd yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân yr wythnos hon: Darllenwch fwy...

Stondin Hufen Iâ:

Stondin Hufen Iâ:

11th July 2013

Bydd stondin hufen iâ ar yr iard nos yfory. Darllenwch fwy...

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

9th July 2013

Dyma rai o'r pethau fydd yn digwydd yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân yr wythnos hon: Darllenwch fwy...

Mabolgampau:

Mabolgampau:

5th July 2013

Byddwn yn dechrau'r Mabolgampau am
9:15 bore 'ma. Darllenwch fwy...

Mabolgampau:

Mabolgampau:

4th July 2013

Byddwn yn dechrau Mabolgampau y Cyfnod Sylfaen am 1:30 prynhawn 'ma. Darllenwch fwy...