Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

16th July 2013

Dyma rai o'r pethau fydd yn digwydd yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân yr wythnos hon:

Dydd Mawrth:

Clwb beicio i ddisgyblion blwyddyn 6 tan 4:30 o'r gloch.

Dim clybiau chwaraeon.

Dydd Mercher:

Bydd y disgyblion yn treulio'r bore gyda'i athro / athrawes newydd.

Dim Clwb yr Urdd.

Dydd Iau:

Gwasanaeth gadael blwyddyn 6.
(9:30)

Dim ymarfer côr ar ôl ysgol.

Disgo PTA 6:30.

Dydd Gwener:
Golff ar gyfer blwyddyn 6 yn y bore.
Diwrnod olaf.

Diolch.