Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2012/13

Cyfarfod i rieni disgyblion blwyddyn 6:

Cyfarfod i rieni disgyblion blwyddyn 6:

20th February 2013

Cynhelir cyfarfod i'r rheiny sy'n danfon eu plant i Ysgol Gyfun Gwynllyw. Darllenwch fwy...

Taith Blynyddoedd 5 a 6 i Techniquest:

Taith Blynyddoedd 5 a 6 i Techniquest:

20th February 2013

Bydd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 yn mynd i Techniquest ar ddydd Llun, Mawrth 4ydd. Darllenwch fwy...

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

18th February 2013

Dyma rai o'r pethau fydd yn digwydd yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân yr wythnos hon: Darllenwch fwy...

Hanner Tymor:

Hanner Tymor:

7th February 2013

Byddwn yn ail ddechrau ar ddydd Llun, Chwefror 18fed. Darllenwch fwy...

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

4th February 2013

Dyma rai o'r pethau fydd yn digwydd yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân yr wythnos hon: Darllenwch fwy...