Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Mabolgampau 'Fory:

Mabolgampau 'Fory:

3rd July 2013

Cadwch lygad ar y wefan ar gyfer y diweddaraf am yfory.

Yn anffodus mae’r rhagolygon tywydd yn dangos glaw ar gyfer bore fory (dydd Iau). Os na fydd yn bosibl i ni ddefnyddio’r gwair o flaen yr ysgol yn y bore bydd y mabolgampau yn cael eu hail drefnu ar gyfer y prynhawn am 1.30pm. Fe fyddwn yn gallu gorffen y mambolgampau ar fore dydd Gwener y 5ed o Orffennaf.

Bydd angen i’ch plentyn wisgo dillad addas (siorts, crys-t ac esgidiau ymarfer) yn lliw y llys ar ddydd Iau ac ar ddydd Gwener.

Edrychwch ar y wefan ar ddydd Iau ac ar ddydd Gwener am y newyddion diweddaraf
www.ysgolgymraegcwmbran.co.uk

Diolch am eich cydweithrediad.