Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

1st July 2013

Dyma rai o'r pethau fydd yn digwydd yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân yr wythnos hon:

Dydd Llun:
Hawl i Holi blwyddyn 6 yn y bore.

Dydd Mawrth:

Clybiau:

Clwb athletau ar gyfer disgyblion blynyddoedd 4, 5 a 6 yn yr ysgol. (3:30-4:30)

Clwb coginio yn yr ysgol ar gyfer disgyblion blwyddyn 3.
(3:30-4:30)
Cyfraniad o £1 os gwelwch yn dda.

Clwb beicio i ddisgyblion blwyddyn 6 tan 4:30 o'r gloch.

Dydd Mercher:

Dim Clwb yr Urdd.

Mabolgampau'r Urdd ar ol ysgol.
(4:30-6)

Dydd Iau:

Gwasanaeth Dosbarth Miss Griffiths.

Mabolgampau'r Cyfnod Sylfaen o flaen yr ysgol.

Clwb darllen ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn ystod amser cinio.
(12:30-1)

Dim ymarfer côr ar ôl ysgol.

Dydd Gwener:

Parti gadael blwyddyn 6.
Gall y disgyblion ddod i'r ysgol yn eu dillad eu hunain.

Diolch.