Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

9th July 2013

Dyma rai o'r pethau fydd yn digwydd yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân yr wythnos hon:

Dydd Llun:
Mabolgampau Gwynllyw.

Dydd Mawrth:

Clybiau:
Clwb athletau ar gyfer disgyblion blynyddoedd 4, 5 a 6 yn yr ysgol. (3:30-4:30)

Clwb coginio yn yr ysgol ar gyfer disgyblion blwyddyn 3.
(3:30-4:30)
Cyfraniad o £1 os gwelwch yn dda.

Clwb beicio i ddisgyblion blwyddyn 6 tan 4:30 o'r gloch.

Dydd Mercher:

Taith diwedd blwyddyn 5 a 6.

Dim Clwb yr Urdd.

Noson Agored.

Dydd Iau:

Gwasanaeth Dosbarth Mr Passmore.

Jambori blwyddyn 1 a 2.

Dim ymarfer côr ar ôl ysgol.

Dydd Gwener:
Trip Meithrin.

Diolch.