Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Stondin Hufen Iâ:

Stondin Hufen Iâ:

11th July 2013

Bydd stondin hufen iâ ar yr iard nos yfory.

Dyma fydd ein gweithgaredd codi arian olaf y flwyddyn hon ac unwaith eto, bydd unrhyw elw yn mynd i'r ysgol.

Edrychwn ymlaen i'ch gweld chi yno.

Diolch.