Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

24th June 2013

Dyma rai o'r pethau fydd yn digwydd yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân yr wythnos hon:

Dydd Mawrth:

Bydd nyrs yr ysgol yn dod i siarad gyda disgyblion blwyddyn 6.

Clwb LEGO ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn ystod amser cinio.
(12:30-1)

Clybiau:

Clwb athletau ar gyfer disgyblion blynyddoedd 4, 5 a 6 yn yr ysgol. (3:30-4:30)

Clwb coginio yn yr ysgol ar gyfer disgyblion blwyddyn 3.
(3:30-4:30)
Cyfraniad o £1 os gwelwch yn dda.

Clwb beicio i ddisgyblion blwyddyn 6 tan 5 o'r gloch.

Dydd Mercher:

Clwb TGCh i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2.
(12:30-1)

Clwb yr Urdd ar gyfer disgyblion blynyddoedd 3 a 4 tan 4:30.

Trip blynyddoedd 3 a 4.

Cyfarfod ar gyfer rhieni blwyddyn 6 yn Ysgol Gyfun Gwynllyw.
(6-7:30)

Dydd Iau:

Diwrnod o Hwyl Blwyddyn 3 / Criced Blwyddyn 4. (Urdd)
(Nol yn yr ysgol am 4:45. Dillad ymarfer corff.)

Clwb darllen ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn ystod amser cinio.
(12:30-1)

Dim ymarfer côr ar ôl ysgol.

Dydd Gwener:

Taith Blynyddoedd 5 a 6 i Wlyptiroedd Casnewydd.
(Gwisg ysgol.)

Ffair Haf yr ysgol. (3:30)

Diolch.